advanced analytics & ai
WKK Load Balancing
Een warmtekrachtkoppeling (WKK) wekt tegelijkertijd elektriciteit en warmte op met behulp van een verbrandingsmotor of gasturbine.
Meestal weet men wel de elektriciteit te verbruiken of verkopen. Het managen van de warmte is echter soms iets lastiger. Een goeie
balancering van de verbruikers op uw warmtenet kan hierin enorm helpen!

hoe werkt het?

Er kan op verschillende levels gewerkt worden om zo stap voor stap naar een beter maar ook  een geavanceerdere balancering te komen.

Level 0
Laat elke verbruiker warm water verbruiken volgens eigen
behoefte
. Dit is het minst ideale scenario, in sommige gevallen is er al zoveel warm water verbruikt door bepaalde processen dat er niets meer overschiet voor belangrijke processen die opeens dringend warmte nodig hebben.

Level 1
Per verbruiker zet je een simpele regeling op waarbij bepaalde
verbruikers prioriteit hebben ten opzichte van anderen
. Dit
bijvoorbeeld op basis van de beschikbare hoeveelheid warmte of temperatuur. Elke verbruiker kijkt hier enkel maar naar zichzelf en naar de
beschikbaarheid van de bron

Level 2
Laat de verbruikers toe  om ook rekening te houden met elkaar. Elke verbruiker weet hoeveel  energie de andere verbruikers op dit moment aan het verbruiken zijn.

Level 3
Bij predictive balancing wordt er ook gekeken naar de toekomst. Bijvoorbeeld, als je weet dat er een belangrijk proces die veel warmte gaat nodig hebben binnen 10 minuten opstart, dan kan je nu al enkele kleinere verbruikers tegenhouden.

Level 4
Prescriptive balancing kijkt niet enkel welk scenario er zich zal voordoen in de toekomst. Er worden ook alternatieve scenario’s geanalyseerd om te bekijken wat het optimale is.

Level 5
Bij toekomstige initiatieven bekijken we veelbelovende technieken. Een ervan is het gebruik maken van Reinforcement learning. Deze techniek wordt op deze installatie reeds uitgewerkt in samenwerking met Howest. Een machine learning model zoekt zelf naar de meest optimale strategie om de verbruikers ta gaan balanceren.

waar wordt het verschil gemaakt?

Bij het balanceren van de lasten wordt er op verschillende niveaus gewerkt om veilig vooruitgang te kunnen maken en afhankelijk van de
noden van de klant. Door deze lasten te balanceren wordt de energiebron beter gebruikt.

In dit principe gaat het over de gedachtegang die breed inzetbaar is ongeacht de toepassing. Waar er een nood is aan het balanceren van verbruikers, zeker als er gelijktijdigheid aan te pas komt, zal dit principe zijn nut kunnen bewijzen.

voordelen wkk load balancing

  • werk op verschillende levels volgens maturiteit van de installatie
  • Balanceer uw lasten op een bron op een optimale manier
  • Garandeert beschikbaarheid van energie aan hoge prioriteit-verbruikers
  • Helpt u te besparen op energie

Wenst u meer informatie?