ADVANCED ANALYTICS & AI
Operator 5.0
Minstens even belangrijk als procesoptimalisatie is een goede ondersteuning van uw operatoren. In dit geval bekijken we een grote stroom aan informatie met een hoge variabiliteit, die verwerkt moet worden door een operator op stressvolle momenten. Dit maakt het niet evident om goede beslissingen te nemen. Net daarom werd er in dit project gewerkt aan een vereenvoudiging van deze last voor oepratoren.

hoe werkt het?

In deze case moet een operator beslissen wanneer er een productiemachine wordt opgestart. De productiemachine vult een vat op met
product. Vanuit het vat wordt het product gehaald om verpakt te worden. Aangezien het ideaal is dat de verpakkingsmachine continu draait, willen we dat het vat steeds product bevat. Echter, het opvullen van het vat gebeurt sneller dan het leeglopen van het vat, doordat er een verschil zit op de debieten. Om ervoor te zorgen dat het vast niet overstroomt zal de productiemachine meerdere keren gestart en gestopt
moeten worden. 
Het is niet eenvoudig om te kiezen wanneer de productiemachine gestart moet worden. Er is namelijk een variabele opstarttijd die
afhankelijk is van heel wat verschillende factoren. Het is hier dat de moeilijke beslissing voor de operator ligt: start te laat en het vat zal al leeg zijn waardoor de verpakkingslijn stilvalt of start te vroeg waardoor het vat nog een groot volume bevat, in dit geval zullen er veel
opstarten
gebeuren wat ook een grotere energiekost met zich meebrengt.

In de afbeelding ziet u een rode lijn die het niveau van het vat voorstelt. In het bovenste geval beslist de operator zelf wanneer de productiemachine wordt opgestart, wat resulteert in een niet ideaal gedrag met minstens 9 opstarten. Waarom gebeurt dit toch zo? De operator wil het liefst van al zo veilig mogelijk zijn en zeker op tijd opstarten. De optimale situatie is de onderste grafiek waarbij het vat net niet leeg was
vooraleer er weer geproduceerd werd wat overeenkomt met 4 opstarten voor dezelfde batch.

Voor de operator is het dus heel stresserend om de variabiliteit en alle inputs te gaan analyseren om een juiste beslissing te maken. De operator moet dit trouwens niet doen voor 1 productiemachine, maar voor meerdere tegelijkertijd. In de oplossing wordt de operator
minder of niet belast met het maken van de keuzen voor opstarttijden. Een model leest en analyseert alle inputs van het systeem en voorspelt de opstarttijd om zo de ideale starttijd te kunnen berekenen. Deze ideale starttijd wordt ofwel aan de operator getoond als leidraad om zich op te baseren of wordt meteen in het systeem verwerkt om de machine een startsignaal mee te geven.

waar wordt het verschil gemaakt?

Bij Operator 5.0 worden een hele reeks aan moeilijke beslissingen vereenvoudigd door de grote hoeveelheid en zeer variabele input te laten analyseren door een model.

In deze use case wordt de operator ondersteund. Hij/zij krijgt een dashboard met de verschillende inputs maar ook een suggestie van ideale opstarttijd. De operator kan nog steeds zelf de beslissing maken om te starten en stoppen op eigen keuzen of volgens het model. Het model geeft de garantie dat als er voor de ideale opstarttijd gestart wordt, het vat nooit zal leegkomen vooraleer productie terug is opgestart. Het model wordt continu gemonitord en geëvalueerd om zo snel te kunnen reageren op een veranderde situatie.

Voordelen operator 5.0

  • Verwerk en analyseer een grote hoeveelheid aan zeer variable inputs
  • Presenteer de output in een gemakkelijke vorm (in dit geval: ideale starttijd)
  • Vermijd/verminder stressvolle situatie voor operatoren
  • Bespaar energie door het verminderen van het  aantal opstarten

Wenst u meer informatie?