dataplatform
Energy Management System
EMS, kort voor Energie monitoring systeem,  ondersteunt u in het voorkomen van onnodig energieverbruik in uw proces. Deze dashboarding tool functioneert als een add-on bovenop uw bestaand dataplatform en maakt de geproduceerde en verbruikte energiestromen in uw fabriek zichtbaar.

hoe werkt het?

Stap 1: het loggen van alle proces data uit de controlelaag, zoals productiestatus, flowmeters, temperaturen, elektriciteitsmeters… 

Beschikt u over voldoende meters van al uw subprocessen dan heeft u reeds de nodige data. Zoniet, dan kan een virtuele meter u eventueel assisteren om meer data te kunnen loggen.

Stap 2: slicen en transformen

In het dataplatform worden connecties gelegd tussen verschillende tags en berekeningen gemaakt om zo bepaalde geaggregeerde tabellen te bekomen. De Slicer en Transformer berekenen live het verbruik van uw machine per status/minuut/shift/…

Stap 3: visualisatie in een BI tool

Zodra de geaggregeerde data beschikbaar is, wordt het mogelijk om dashboards te maken. Een voorbeeld ziet u in de afbeelding hierboven: het verbruik van verschillende installaties tov uw hoofdverbruikmeter.

Dit geeft niet enkel inzicht in de grootte van het verbruik van de installaties. Meer nog, als er afwijkingen zitten in de som van de verbruiken tov de hoofdmeter, dan zijn dit interessante anomalieën om nader te onderzoeken. Anders zijn deze moeilijk op te pikken in de fabriek.
Dubbel voordeel!

waar wordt het verschil gemaakt?

EMS maakt gebruik van data analytics om u te ondersteunen onnodig energieverbruik te voorkomen.

In een fabriek of brouwerij is het soms moeilijk om de verschillende energiestromen door de fabriek te zien lopen. Energietransport zit vaak verstopt in buizen en kabels die door heel de fabriek lopen. Weten welke installaties grootverbruikers zijn is niet altijd even evident om te achterhalen. Laat staan dat er makkelijk kan gemerkt worden als er een installatie te veel verbruikt tijdens bepaalde stappen ten opzichte van gelijkaardige installaties.

EMS maakt het gemakkelijk om de verbruikte energie in heel uw fabriek in kaart te brengen. Daarnaast kan er ook sneller gereageerd worden op incorrecte situaties aangezien deze tool ook uw aandacht vestigt op uitschieters en afwijkingen.

Voordelen ems

  • Energieverbruik wordt opgesplitst per verbruiker
  • Handige visualisatie, overzichtelijk dashboard
  • De voorbereidde data laat u toe snel zelf inzichtelijke dashboards te maken in een BI tool 
  • Anomaly tool 
  • Helpt u besparen op energie

Wenst u meer informatie?