&nbp;

Advise

Actemium focust op neutraal, merkonafhankelijk consultancy-advies, met als doel het ontwikkelen, verbeteren of optimaliseren van uw productiecapaciteit.

 

Lastenboek (URS)

Afhankelijk van de complexiteit, grootte of impact van uw project kan het voor u erg nuttig zijn om alle projectdetails en –specificaties samengevat te zien in een lastenboek of URS (User Requirement Specifications). Zo behoudt u het overzicht en beschikt u over een duidelijk document als basis voor de communicatie met leveranciers, partners en intern.

Actemium kan voor u een lastenboek verzorgen voor zowel het elektrisch, automatiserings- als mechanisch luik van uw project. Uw aannemer vindt er minutieus in beschreven wat u van hem verwacht, en u weet op ieder ogenblik in detail welke verwachtingen u gesteld heeft.

 

Elektrisch

Naargelang uw wensen omvat dit:

 • Elektrische componenten (merk, reeks)
 • Kabels en leidingen (types, labels, tags)
 • Kabelladers en kabeldraagsystemen (merk, type, plaatsingswijze, enz.)
 • Elektrische schema’s (opbouw, schematische voorstelling)
 • Berekeningen (voorkeur berekeningsprogramma)
 • Testen (welke, verwachtigen)
 • Documentatie bij oplevering (testrapporten, schema’s, berekeningen, materiaallijst, enz.)

 

Automatisering

 • Opstellen automation requirements (Asis – Tobe evaluatie)
 • Mapping van de automation requirements op vlak van product (leveranciersevaluatie)
 • Uitwerken automation architectuur en concept
 • Basic engineering studies rond Continuous Improvement (afvalreductie, energie-efficiëntie, enz.)
 • Opmaak migratiescenario’s bij revamping (eigen revamping-methodologie)
 • Selectie van de beste normen
 • Bepalen van de ROI
 • ‘nice to have’ t.o.v. ‘need to have’ beslissingen

 

Mechanisch

 • Pre-project consultancy
  • Energie-efficiëntie studies
  • Assistentie bij risicoanalyse
  • ‘nice to have’ t.o.v. ‘need to have’ evaluaties
  • Simulaties op vlak van fluid dynamics
 • Haalbaarheidsstudies
  • Business cases
  • Revamp & greenfield
  • Procesoptimalisering
 • Conceptueel ontwerp
  • Procesontwikkeling
  • Proces/Materiaal/Afval-flows
  • Uitwerking opbouw
  • Schatting budget
&nbp;