&nbp;

Advise

Actemium focust op neutraal, merkonafhankelijk consultancy-advies, met als doel het ontwikkelen, verbeteren of optimaliseren van uw productiecapaciteit.

 

Process Safety

Actemium hecht een groot belang aan process safety. We bouwen duurzame installaties die voorbereid zijn op de toekomst, en focussen op de technische veiligheidsaspecten binnen een industriële omgeving. Onze oplossingen zijn op maat gemaakt van uw behoeften en houden rekening met alle specifieke bepalingen en reglementeringen. Vanzelfsprekend staat ook binnen onze projectteams het aspect ‘veiligheid’ centraal. Actemium voldoet dan ook aan de hoogste QHSE-standaarden en is gecertificeerd op basis van de ISO9001-kwaliteitsnormen en volledig in overeenstemming met de OHSAS 18001 en de VCA-Petrochemie Safety Checklist.

Onze ingenieurs en consultants hebben een ruime ervaring in machine- en procesautomatisering.  We hebben zowel nieuwe productie-units succesvol geïmplementeerd als upgrades uitgevoerd van bestaande units, door gebruik te maken van een specifieke revamping-aanpak.

 

Process Safety Lifecycle

Gespecialiseerde Actemium medewerkers ondersteunen u gedurende de volledige Process Safety Life cycle (IEC61511) en helpen u bij het ontwerp, de implementatie en het onderhoud van de veiligheidssystemen van uw migratie- of greenfield projecten.

  • Analyse:

Tijdens deze fase nemen wij deel aan risicoanalyses vanuit onze automatiseringsdiscipline.

We helpen mee bij het definiëren van de Safety Instrumented Functions (SIF) en het bepalen van hun Safety Integrity Level (SIL).

Verder helpen wij u bij het opstellen van de vereisten voor het ontwerp van de veiligheidsfuncties (Safety Requirements Specification).

 

  • Realisatie:

Tijdens het ontwerp helpt Actemium u bij het verifiëren van uw hardware-architectuur en -betrouwbaarheid, aan de hand van de nodige SIL-berekeningen.

Actemium vertaalt de veiligheidsvereisten in een betrouwbaar ontwerp van het controlesysteem en de applicatiesoftware.We implementeren de software en voeren uitgebreide factory acceptance testen (FAT) uit.

In de commissioningsfase worden door Actemium eveneens de nodige testdocumenten opgesteld en validatietesten uitgevoerd.

 

  • Operation :

Tijdens deze fase biedt Actemium u verder ondersteuning door middel van SLA (Service Level Agreements), trainingen en workshops.

Wijzigingen aan uw installatie voeren we uit volgens de procedures zoals vastgelegd in het ‘Management of Change’.

 

Onze werkwijze garandeert de meest optimale aanpak, waarbij we op basis van onze technologische en functionele kennis verschillende oplossingen met elkaar vergelijken. Hierbij houden we vanzelfsprekend rekening met uw eisen op vlak van budget, energie, onderhoud, nieuwe standaarden of regelgeving, toekomstige investeringen enz.

Bij deze aanpak wordt altijd de nadruk gelegd op de toegevoegde waarde voor uw bedrijf die onze ervaren medewerkers, samen met uw team, kunnen bereiken.

&nbp;