Wat?

Op 4 april 2014 werden de modaliteiten van de nieuwe energiebeleidsovereenkomst (EBO) bekrachtigd door de Vlaamse Regering. Hierdoor wordt de EBO vanaf 01/01/2015 de officiële opvolger en aldus vervanger van de huidige benchmark- en auditconvenant, die eind 2014 afloopt.

Met de Energiebeleidsovereenkomst wil de overheid Vlaamse bedrijven stimuleren om een koppositie in te nemen én te behouden op gebied van energie-efficiëntie, zonder aan competitiviteit te verliezen. De toegetreden ondernemingen dragen hiermee bij aan de realisatie van de Vlaamse CO2- en energie-efficiëntiedoelstellingen.

Door het instappen in de EBO gaat een onderneming verschillende engagementen aan, die door de Commissie in een duidelijk plan van aanpak worden omschreven. Zo moet ze een energieaudit (laten) uitvoeren, met als resultaat een energieplan dat mogelijk rendabele maatregelen voorschrijft. De onderneming moet ook jaarlijks verslag uitbrengen aan het Verificatiebureau over de genomen maatregelen, uitgevoerde studies, effectief verbruik, enz.

Actemium trekt reeds enkele jaren de groene kaart met een compleet aanbod voor Energy efficiency, en biedt u ook voor de instap in de EBO een gericht en uitgekiend traject aan.

 

Deadlines opgelegd door de Vlaamse overheid

  • 01/01/2015: inwerkingtreding EBO
  • 30/04/2015 - of 4 maanden na start EBO: energiedeskundige aangesteld en plan van aanpak ingediend
  • 30/06/2015 - of 6 maanden na start EBO: studie voor WKK en warmte/koude-net
  • 01/02/2016 - of 9 maanden na aanvaarding energiedeskundige: energieplan goedgekeurd

 

Voor wie?

Welke zijn uw drijfveren voor het instappen in de EBO? Iedere onderneming heeft de keuze naargelang zijn situatie, maar uiteraard worden energie-intensieve bedrijven extra gestimuleerd.

Via volgend schema kan u nagaan tot welke categorie uw onderneming behoort, en welke wetgeving erop van toepassing is:

Schema_EBO

 

Voordelen

Ongeacht de grootte en het energieverbruik van uw bedrijf heeft een instap in de EBO steeds een aantal belangrijke voordelen te bieden:

  • garantie dat de overheid geen bijkomende maatregelen zal opleggen op vlak van energie-efficiëntie of CO2-reductie
  • voordeel op vlak van accijnzen
  • mogelijke premies of steuntoelages
  • voldoen aan bepalingen rond energieplanning in de Vlarem en het Besluit Energieplanning

 

Voor meer algemene informatie verwijzen we graag naar de website opgesteld door de Vlaamse overheid rond EBO: www.ebo-vlaanderen.be.

 

Contact

Wenst u specifiek de situatie voor uw onderneming onder de loep te nemen? Laat uw gegevens na en onze energie-experts nemen contact met u op!

Naam & Voornaam

E-mail

Bedrijf

Bjikomende vragen of opmerkingen:

&nbp;