&nbp;

Process

 

Revamping

Migratieprojecten

Actemium mag zich met recht en rede een absolute specialist noemen op het gebied van migratieprojecten. Door de uiterst snel evoluerende wereld van technologie wordt u des te vaker geconfronteerd met materialen, systemen of automatiseringsplatformen die achterhaald dreigen te worden. Dankzij onze gestandaardiseerde aanpak hebben we een lange lijst opgebouwd van tevreden klanten die met de hulp van Actemium van de revamping-nood een deugd gemaakt hebben. Onze sector-gerelateerde aanpak garandeert bovendien niet enkel een toegevoegde waarde op technologisch, maar evenzeer op functioneel vlak.

revamp_ovaal

 
 

Process revamping

Op vlak van process revamping behoort Actemium in ieder geval tot de top van de gespecialiseerde bedrijven. Net als voor migratieprojecten en machine revamping werken we met een gestandaardiseerde aanpak, die al volop zijn succes bewezen heeft bij een groot aantal tevreden klanten.

 

Think big, start small

We werken volgens een globale aanpak in 5 stappen. Natuurlijk is onze werkwijze modulair opgebouwd en kunnen bepaalde stappen overgeslagen worden. Altijd echter wordt de nadruk gelegd op de toegevoegde waarde die onze ervaren medewerkers, samen met uw team, voor uw bedrijf kunnen bereiken. Elke stap omvat dan ook een checklist die gebaseerd is op uw specifiek migratieproject, met de bijhorende gekwantificeerde objectieven en de doelstellingen die u wil bereiken. De opmaak van een gedetailleerde URS en tussentijdse evaluaties zorgen ervoor dat we zonder omwegen op ons doel afgaan.

Onze methode garandeert de meest optimale aanpak, waarbij we op basis van onze technologische en functionele kennis verschillende oplossingen met elkaar vergelijken. Hierbij houden we vanzelfsprekend rekening met uw eisen op vlak van budget, energie, onderhoud, nieuwe standaarden of regelgeving, toekomstige investeringen, enz.

 

&nbp;