&nbp;

Feed

 

Onze knowhow

Voor de platformonafhankelijke oplossingen die Actemium biedt in de Feed-industrie gaan we er prat op dat we volledig op maat ontwikkelen, zodat onze toepassingen vlekkeloos aansluiten bij de bestaande processen van onze klanten. Actemium kan het volledige pakket voorzien, met totale ERP-integratie, van aankoopmanagement tot formulatie en planning.

MES
 

In de meeste veevoedingsbedrijven werd software voor administratie traditioneel gescheiden van productiesoftware. De huidge markt vraagt echter om productiesystemen met hoge flexibiliteit, die de vraag naar een steeds uitgebreider productaanbod kunnen beantwoorden.

Om aan deze uitdagingen te kunnen voldoen voorziet Actemium een MES oplossing die de administratief-commerciële functies integreert met die van productiebeheer, dit gecombineerd met de operationele taken. De strenge geldende kwaliteitseisen worden opgevolgd en er wordt gestreefd naar een nultolerantie voor fouten en volledige traceerbaarheid van grondstoffen en afgewerkte producten. Het resultaat is een gerichte & geïntegreerde oplossing, die de laatste IT technologieën opneemt, zoals Advanced Planning.

 • Lagere productiekosten
 • Vlotte coördinatie tussen productie-      en ERP systeem
 • Gecentraliseerde productiedata
 • Transparantie & real-time (KPI)      monitoring
 • Multi-site aanpak

visual-MES

 
Route Control
 

De grote productdiversificatie brengt complexe productieprocessen met zich mee, waarbij batches elkaar in een sneltempo opvolgen. Een meer efficiënt georganiseerde productie zorgt ervoor dat u de controle behoudt en het productie- en kwaliteitsniveau kan aanhouden.

Met Route Control volgt uw product gegarandeerd de meest optimale route. Complexe installaties worden uitgesplitst in kleinere delen (partiële routes) en knooppunten, zodat u een duidelijker zicht krijgt op de vaak complexe routes. Op die manier maakt Actemium uw productieweg opnieuw controleerbaar & gestructureerd.

 • Verhoogde productiecapaciteit
 • Verlaagd energieverbruik
 • Hogere flexibiliteit
 • Makkelijke configuratie
 • Contamination-proof

 
Advanced Planning & Scheduling
 

Er wordt vandaag maximale flexibiliteit verwacht van agro-industriële organisaties, zowel in termen van productgamma als in logistieke verwerking. De concurrentie groeit, en er is een continue druk om levertijden te reduceren. Daarenboven komen er altijd onverwachte vragen en incidenten die het hele planningproces in de war kunnen sturen.

Om op deze omstandigheden te anticiperen heeft Actemium de Advanced Planning & Scheduling (APS) tool ontwikkeld. Deze tool brengt de planning in kaart, visualiseert mogelijke problemen en zoekt welke aanpassingen leiden tot de best-fit oplossing. Bottlenecks worden geïdentificeerd en de planning wordt zodanig opgesteld dat doelen als Just-in-time levering of Optimum yield maximaal behaald worden.

 • Meest optimale inzet van uw grondstoffen, materialen en machines
 • Kortere lead-tijden en gereduceerde stock
 • Verhoogde OEE
 • Krachtige analysetool voor vlugge diagnose en problem-solving

 
Formulatie & kwaliteitscontrole (Libra)
 

In de mengvoederindustrie worden de logistieke flows voornamelijk beïnvloed door de enorme hoeveelheid aan productrecepten. Eén van de belangrijkste karakteristieken van deze industrie is namelijk dat de recepten continu veranderen en worden aangepast naargelang kwaliteit, beschikbaarheid en prijs van de grondstoffen. De toenemende focus op voedselveiligheid zorgt daarenboven voor steeds strengere kwaliteitseisen.

Bij automatisering in de mengvoedersector is het dan ook cruciaal om de optimalisatie van de recepten te combineren met de kwaliteitsanalyse van de grondstoffen. Actemium heeft deze functionaliteiten gecombineerd in 1 software pakket: Libra. Het pakket is volledig gewijd aan de automatisering van diverse administratieve, operationele, analyse- en logistieke taken binnen de mengvoedersector. Het pakket linkt de drie grootste uitdagingen in receptmanagement en formulatie, en zorgt zo voor een optimalisering van recepten en logistieke flows, met geïntegreerde kwaliteitscontrole.

 • Eén geïntegreerde oplossing
 • Bepaal de meest optimale logistieke processen
 • Simulatie van samenstelling & forecasting van prijs
 • Beantwoordt aan de uitdagingen van de mengvoedersector

 
Purchase & Supply Management (Operra)
 

Actemium biedt gerichte oplossingen op maat voor een efficiënt beheer van aankoop, levering, verkoop en kostprijscalculatie. Met gebruiksvriendelijke tools verkrijgt u een transparant overzicht, met geavanceerde forecasting mogelijkheden.

Administratieve procedures zoals contract follow-up, logistieke supply planning, grondstoffenaanvoer en verificatie van leveranciersfacturen worden geautomatiseerd. Daarenboven verzekeren we een heel nauwe opvolging en monitoring van schattingen en marktomstandigheden. Dit verhoogt de flexibiliteit van uw organisatie binnen de steeds veranderende markt en maakt prijs- en situatievoorspellingen mogelijk. Uiteindelijk vormt de software op die manier de perfecte tool voor aankopers, handelaars en logistieke planners in hun beslissingvorming.

 • Anticipeer veranderende marktomstandigheden
 • Real-time accurate performance monitoring
 • Superieure logistieke & aankoop efficiëntie
 • Dedicated solutions, volledig naar de noden van uw sector

 
&nbp;