&nbp;

Feed

 

Onze knowhow

Voor de platformonafhankelijke oplossingen die Actemium biedt in de Feed-industrie gaan we er prat op dat we volledig op maat ontwikkelen, zodat onze toepassingen vlekkeloos aansluiten bij de bestaande processen van onze klanten.

Visual_feed

Bouw dus verder met wat u al heeft en bereik meer efficiëntie en een grotere flexibiliteit.Dagelijks stijgt bij Food en Beverages, maar zeker ook bij Feed die vereiste flexibiliteit, want de vraag vanuit de markt is meer gevarieerd dan vroeger terwijl controlenormen en kwaliteitseisen steeds intenser worden.

 

Samenwerken met Actemium betekent dat u weerwoord wil bieden aan de belangrijkste uitdagingen in uw sector:

 • sterk gevarieerd productaanbod
 • stijgende kwaliteitseisen vanuit de markt
 • volledig transparante producttraceerbaarheid
 • strengere gezondheids- en veiligheidsvoorwaarden vanuit overheden en instanties
 • toegenomen striktheid van controlemechanismen
 • complexere mengprocessen en geautomatiseerd receptenbeheer
 • automatisering en flexibilisering van vullijnen en logistieke planning

 

De unieke combinatie van onze diensten en onze diep gespecialiseerde werkwijze zorgt ervoor dat Actemium in Europa een aparte positie inneemt: we zijn één van de belangrijkste system integrators in de Agrifood-sector. Een leiderschapspositie dus, waar u als klant grote baat bij heeft omdat u er onmiddellijk voordeel uit haalt.

Actemium werkt voor u platformonafhankelijke oplossingen uit, waarbij die essentiële flexibiliteit in acht wordt genomen. Enkel zo kunnen we garanderen dat u steeds de voedingsrisico’s in uw productieprocessen kan beheersen.

 

Een ‘dedicated team’ dat sleutelt aan uw toekomstperspectieven.

We begrijpen uw uitdagingen, want onze Agrifood-specialisten hebben een zeer gedetailleerd en vooruitstrevend inzicht in productieprocessen. Of het nu een revamping of een greenfield project betreft, de expertise van Actemium ondersteunt uw lokale behoeftes, rekening houdend met het ruimere kader van de wereldwijde productieprojecten in uw groep.

 

Met de Actemium consultants en ingenieurs kom je verder.

U merkt al bij een eerste gesprek dat ze op de hoogte zijn van de laatste technologische ontwikkelingen: onze mensen kennen de GMP-normen en weten hoe ze het best kunnen omgaan met de FAVV-regelgeving. U hoeft dus geen tijd te investeren in het schetsen van uw branche… Zo wint u tijd en kan u meteen focussen op de manier waarop u het verschil wil maken.

 

Welke diensten biedt Actemium u?

Consulting

 • analyse van productieproces
 • voorstellen voor procesoptimalisering
 • creëren van rendementsverhogingen
 • projectmanagement

 

Process Control

 • ontwerp van de architectuur van procesbeheersystemen
 • automatisering en supervisie van de productie
 • elektrische werkzaamheden en instrumentatie

 

MES (Manufacturing Execution System)

 • interface met administratieve software (planning, facturatie,…), receptberekeningssoftware (Libra, …), labosoftware en productie
 • productbeheer
 • receptbeheer
 • stockbeheer
 • productieplanning
 • batchbeheer
 • contaminatiecontrole
 • tracking en tracing

 

Tracking en tracing

 • tracking van alle productiestappen
 • traceerbaarheid van het volledige productieproces, van de ontvangst van de grondstoffen tot de levering van het afgewerkte product
 • zekerheid over de herkomst van de producten
 • kwaliteitscontrole

 

Mestverwerking

Wij hebben ervaring in het automatiseren van mestverwerkingen. Opvolging van en solutions voor scheiden en drogen kunnen we optimaliseren. We zijn vertrouwd met het MAP (mestactieplan) en de eisen en richtlijnen die het voorschrijft.

Ook in het administratieve gedeelte staan we klanten bij:

 • beheer van vervoersdocumenten (mestafzetdocumenten en burenregelingen)
 • registratie van analyses, productcontrole en rapportage
 • exploitaties en dierbezetting
 • voederverbruik en perceelgebruik
&nbp;