Strategie

Dankzij een uitzonderlijk dicht netwerk van 300 business units in 35 landen, levert Actemium zowel globale als lokale oplossingen.

We hanteren deze «glocal» aanpak om te beantwoorden aan de nieuwe verwachtingen van de industrie:

  • Veiligheid vormt de kern van ons beleid. Al onze medewerkers op alle niveaus delen hierbij dezelfde verantwoordelijkheid. We engageren ons voor de veiligheid van al onze medewerkers, klanten en leveranciers, alsook tegenover de maatschappij en het milieu.
  • Bevoegde mensen nemen hun verantwoordelijkheid. Onze medewerkers kunnen snel reageren en initiatieven nemen via een proactieve houding.
  • Autonome business units. Ons netwerk verzamelt BU’s op mensenmaat, in nauwe samenwerking met hun klanten op de lokale markten. Elke business unit wordt georganiseerd door marktsegmentatie met gerichte expertise.
  • De dynamiek van het netwerk. Business units binnen ons netwerk wisselen ervaringen uit en coördineren kleine tot grootschalige initiatieven binnen de industrie. We zetten de best geschikte specialisten in om optimale oplossingen en diensten voor onze klanten te creëren.

 

&nbp;

“Actemium heeft onze koelhuisbesturingen te Buggenhout geoptimaliseerd. Nu werken ze uiterst betrouwbaar en met stabiele temperaturen. ”

Bernard Delft , Gedelegeerd bestuurder, Koelhuis Vanden Avenne