OEE

Stilstanden van machines of productie-eenheden vertragen de productie aanzienlijk. De Overall Equipment Effectiveness (OEE) van uw productie-infrastructuur bepalen en continu verbeteren is dan ook van cruciaal belang voor uw rendabiliteit. Actemium brengt de efficiëntie van uw installaties in kaart en werkt oplossingen uit voor het bekomen van een optimale OEE.

OEE

Reduce your bottlenecks

Machinestilstanden hebben een direct en meetbaar effect op de rendabiliteit van uw onderneming. De effecten worden dramatischer naargelang er meer ploegen en duurdere machines zijn. De kosten veroorzaakt door verhoogde uitval bij herstart, verloren arbeid en productie, extra onderhoud, onderbreking van downstream processen, enz. kunnen snel oplopen. Het is dan ook essentieel om deze verliestijden zoveel mogelijk te minimaliseren.

 

 

Actemium Downtime Manager

Met de Downtime Manager (DTM) heeft Actemium een krachtige software ontwikkeld voor een efficiënte analyse en minimalisering van stilstand.

  • Reden van stilstand achterhalen
  • Efficiëntie van een lijn of een machine binnen een bepaalde lijn analyseren
  • Gebruiksvriendelijk
  • Overzichtelijke grafische- en/of tabelvorm
  • Afgestemd op uw individuele doelen en behoeften
  • Perfect integreerbaar
  • Uitvalsbasis voor gerichte acties

 

DTM2

 

 

 

&nbp;