Print

Simatic S7

Prijs incl. lunch, cursusmateriaal en getuigschrift.

New_training2

Actemium wil haar opleidingen nog beter inplannen, volgens uw behoeften en wensen. Daarom heeft u nu 2 mogelijkheden:

 • Heeft u interesse om een bepaalde opleiding te volgen, waarvoor nog geen exacte datum/locatie gekend is? Geef dit dan aan via de 'Interesse'-knop bij die opleiding. Vervolgens kiest u welke kwartalen en/of locaties uw voorkeur genieten, wij verzamelen de input en trachten zo de opleiding zoveel mogelijk volgens uw wensen te voorzien. U wordt hierover dan persoonlijk gecontacteerd.
 • Voor cursussen waarvan de datum/locatie vastligt, kan u zich zoals voorheen registreren op deze website. Past het tijdstip of de locatie u niet, dan kan u alsnog uw interesse voor een ander moment/locatie aangeven.

Zo passen we onze cursusmomenten zo goed mogelijk aan uw kalender of werkschema aan! Heeft u vragen of wenst u meer informatie, dan kan u uiteraard altijd contact met ons opnemen via opleidingen.be@actemium.com.

Alle cursussen kunnen ook modulair samengesteld worden naargelang uw behoeften, en plaatsvinden in uw bedrijf of op locatie. Binnen uw bedrijf kunnen de opleidingen gegeven worden als dag-, avond- of weekendcursussen. Neem contact op met ons voor deze mogelijkheden op maat.

S7 Praktijk 2
 
Prijs: 275 EUR
Dagen: 1
 
 

Locaties

Herentals
06 dec 2018
 

Doel

Praktijkcursus zonder theorie, waar cursisten extra oefeningen voorgeschoteld krijgen over alle thema's die in S7 Deel 2 aan bod komen. Geschikt als directe aanvulling op S7 Deel 2 of voor cursisten die hun reeds opgedane kennis wensen op te frissen.

Voorkennis

Simatic S7 Deel 2

Opsomming

 • Setpunten berekenen met analoge signalen en interruptverwerking
 • Bepalen van het aanloopgedrag van de PLC
 • Receptenbeheer met indirecte adressering
 • Stappensturing van een bewerkingsmachine
 • Gebruik van pointers (toepassing logging)

Eindresultaat

Diepgaander inzicht verwerven van de theoretische hoofdstukken behandeld in S7 Deel 2 op een transportbandsysteem.

 
S7 Deel 1
 
Prijs: 825 EUR
Dagen: 3
 
 

Locaties

Herentals
22 - 24 okt 2018
 

Doel

Medewerkers die de softwarefuncties van S7 willen leren kennen of zelf programma's met behulp van Step 7 wensen te ontwikkelen.

Voorkennis

Basiskennis Windows

Opsomming

 • Hardware en kenmerken van de S7-300/400 systemen
 • Configuratie en parametrering
 • Programmastructuur, adressering en programma-verwerking van Simatic S7-systemen
 • Aanmaken, testen en documenteren van programma's
 • Absolute en symbolische adressering
 • Databouwstenen opstellen met verschillende datatypes

 

Alle thema's worden verder uitgediept met praktische oefeningen

Eindresultaat

Na het volgen van deze cursus is men in staat om in de S7-omgeving nieuwe projecten aan te maken, hardware te configureren en eenvoudige programma's te schrijven en te testen.

 
S7 Praktijk 1
 
Prijs: 275 EUR
Dagen: 1
 
 

Locaties

Herentals
25 okt 2018
 

Doel

Praktijkcursus zonder theorie, waar cursisten extra oefeningen voorgeschoteld krijgen over alle thema's die in S7 Deel 1 aan bod komen. Geschikt als directe aanvulling op S7 Deel 1 of voor cursisten die hun reeds opgedane kennis wensen op te frissen.

Voorkennis

Simatic S7 Deel 1

Opsomming

 • Hardwareconfiguratie voor S7-300 en S7-400
 • Programma testen in STL
 • Testfuncties in S7
 • Programmeren van een start/stop-schakeling
 • Programmeren van een omkeerschakeling
 • Motorobject voor een motor met 1 draairichting
 • Pulsschakeling voor een lampensturing
 • Programmeren van een complete transportinstallatie

Eindresultaat

Diepgaander inzicht verwerven in de theoretische hoofdstukken behandeld in S7 Deel 1, op een transportbandsysteem.

 
S7 Deel 2
 
Prijs: 825 EUR
Dagen: 3
 
 

Locaties

Herentals
03 - 05 dec 2018
 

Doel

Personen die hun kennis van S7-300/400 systemen verder willen uitdiepen. Verder richt de cursus zich specifiek tot onderhoudstechnici en monteurs voor wie het stellen van een juiste diagnose, het vervangen van een onderdeel, het opladen van een programma enz. tot het takenpakket behoort.

Voorkennis

Simatic S7 Deel 1

Opsomming

 • Analoge verwerking met S7:
  • Meetwaardevoorstelling van analoge in-/uitgangskaarten
  • Aansluiten van analoge kaarten
  • Parametreren en diagnose stellen van analoge bouwgroepen
 • Diepgaandere instructies van S7:
  • Woord en dubbelwoord operaties
  • Sprongfuncties
  • Loop-counters
  • Indirecte adressering
 • Communicatie:
  • Principe van communicatieverbindingen
 • Globale data-uitwisseling via MPI
 • Omzetten van S5 naar S7-programma's
 • Adressering van verschillende systemen
 • Diagnose van fouten m.b.v. I-Stack, B-Stack en Diagnostic Buffer
 • Foutafhandeling m.b.v. fout-OB's
 • Gebruik documentatiemogelijkheden
 • Gebruik X-Reference
 • Hardwarecomponenten vervangen en parametreren
 • Gebruik van geheugenmodules
 • Het gebruik van Profibus DP op S7
 • Parametrering/configuratie van slave ET200M
 • Diagnosefuncties

Alle thema's worden uitgediept met praktische oefeningen.

Eindresultaat

Na het volgen van deze cursus beheerst men de voornaamste instructies van het S7-pakket en is men in staat een vergaande fouten-analyse en diagnose uit te voeren. De cursist is eveneens in staat om hardwarecomponenten te vervangen en nieuwe programma's te laden in de PLC.

 
S7 Deel 3
 
Prijs: 825 EUR
Dagen: 3
 

Doel

Cursisten die hun kennis van S7-300/400 willen vervolledigen op het vlak van programmering, communicatie, procesbediening en regelingen.

Voorkennis

Simatic S7 Deel 2

Opsomming

 • Complexe bouwsteenparameters:
  • Complexe datatypes (structuur, array, datum en tijd)
  • Parametertypes (pointer en array)
 • Systeemfuncties:
  • Overzicht/oproepen van de systeemfuncties
  • Evalueren van de foutmeldingen
  • Gebruik van het parametertype Any
 • Het gebruik van de bibliotheken:
  • Overzicht van de IEC functies
  • S5/S7 functies, systeemfuncties
  • Instelling van eigen bibliotheken
 • Communicatie:
  • Communicatiemiddelen (MPI, Industrial Ethernet, Profibus, punt tot punt)
  • Communicatie tussen twee S7-systemen op MPI via functiebouwstenen (CFB)
 • Gebruik van Operating Panels op het MPI-netwerk:
  • Parametreerpakket ProTool
  • Overzicht van de verschillende OP's
 • Standaard PID-regelaar voor S7-300 en S7-400:
  • Parametertoekenning, functiebouwstenen

 

Alle thema's worden uitgediept met praktische oefeningen.

 

Eindresultaat

Na het volgen van deze cursus is men in staat om volledige S7-programma' s te ontwerpen en daarbij optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden voor procesregeling en communicatie.

 
S7 Praktijk 3
 
Prijs: 275 EUR
Dagen: 1
 

Doel

Praktijkcursus zonder theorie, waar cursisten extra oefeningen voorgeschoteld krijgen over alle thema's die in S7 Deel 3 aan bod komen. Geschikt als directe aanvulling op S7 Deel 3 of voor cursisten die hun reeds opgedane kennis wensen op te frissen.

Voorkennis

Simatic S7 Deel 3

Opsomming

 • Klokfuncties
 • Tijdsinterrupt activeren en instellen op een operating panel
 • Parametreerbare Block Move (ANY)
 • Parametersets schrijven
 • Uitgebreide diagnose en visualisatie op een operating panel
 • PID-regeling van een warmtewisselaar
 • Alarmverwerking met SFC's

Eindresultaat

Diepgaander inzicht verwerven van de theoretische hoofdstukken behandeld in S7 Deel 3.

 
Economisch ombouwen van S5 naar S7
 
Prijs: Op aanvraag
Dagen: 1
 

Doel

Personen die op een economisch voordelige manier een S5-configuratie willen ombouwen naar een S7-configuratie.

Voorkennis

Er wordt aangenomen dat de cursist een redelijke kennis van S7 heeft.

Opsomming

 • Ombouw hardware: vergelijkende studie S5/S7
 • Hoe instellen van de hardware in S5 en S7
 • Centrale en decentrale I/O: hoe verwerken, mogelijkheden, ...
 • Netwerkstructuur in S5 en S7: vergelijking tussen de kaarten
 • SCADA verschillen/koppelingen
 • Converteren van bestaande software: hulptools
 • Converteren of opnieuw programmeren
 • Vergelijking software S5-S7
 • Projectinstellingen S5-S7

Eindresultaat

De cursist beheerst op het einde van de cursus een complete (eenvoudige) conversie van S5 naar S7.

 
S7 Refresh
 
Prijs: 275 EUR
Dagen: 1
 

Doel

Service, inbedrijfname en projectuitvoering. De cursus is bestemd voor Simatic S7-gebruikers die ooit al een opleiding over Step 7 hebben gevolgd en hun kennis van de basisbegrippen wensen op te frissen.

Voorkennis

Enige ervaring in automatiseringstechniek en een basiscursus over Simatic S7 gevolgd hebben.

Opsomming

 • Nieuw licentieconcept
 • Simatic Manager
 • Project aanmaken
 • Station toevoegen
 • Hardwareconfiguratie
 • S7-programma: functies en functiebouwstenen, databouwstenen, organisatiebouwstenen
 • Cyclus van de PLC
 • Databereiken in Step 7
 • Geheugenadressering
 • Veelgebruikte datatypes
 • Programmastructuur
 • Symbolisch programmeren
 • Bibliotheken
 • Debugmogelijkheden
 • Bouwsteenstatus
 • Variabelentabellen
 • Referentiegegevens
 • Diagnose

Eindresultaat

Een opfrissing van de belangrijkste mogelijkheden van S7 met de nadruk op trouble-shooting.

 
S7 Diagnostic Basic
 
Prijs: 640 EUR
Dagen: 2
 

Doel

Storings-, onderhouds- en servicetechnici

Voorkennis

Niet vereist

Opsomming

 

Hardware :

 • Voorstelling S7-300 modules
 • Voorstelling S7-400 modules
 • Adressering
 • Betekenis en interpretatie LED's van de modules
 • Manipulatie van switchen
 • Vervangen van modules (monteren en demonteren)

Software :

 • Structuur van een Simatic project
 • Benadering van de Step 7 software
 • Simatic Manager
 • Verschillende tools:
  • Hardware configuratie
  • Editor
  • VAT
  • Cross list
 • Inzicht verwerven in:
  • Profibus en Ethernet netwerken
  • Decentrale periferie
  • Ethernet netwerk

 

Alle thema's worden uitgediept met praktische oefeningen.

Eindresultaat

De deelnemer is in staat eerste lijn foutoorzaken te kunnen detecteren en analyseren, en eventueel op te lossen.

 
S7 CFC
 
Prijs: Op aanvraag
Dagen: 2
 

Doel

De cursus is bestemd voor S7-gebruikers belast met projectering, inbedrijfname en programmatie, die Simatic S7 grafisch met CFC willen programmeren.

Voorkennis

Grondige kennis van S7

Opsomming

 • CFC-overzicht
 • CFC-omgeving voor S7, M7 en bouwsteenbibliotheken
 • Projecteren en gebruik van de CFC-editor
 • Bouwsteentypes: importeren en overzicht
 • Inbedrijfname en testen van programma´s
 • Oscilloscoop
 • Programmadocumentatie
 • Gebruikersbouwstenen, standaardbouwstenen

 

Alle thema's worden verder uitgediept met praktische oefeningen.

Eindresultaat

Een perfect inzicht in het gebruik van S7-CFC en bijhorende bouwstenen.

 
S7 Diagnostic Extended
 
Prijs: 960 EUR
Dagen: 3
 

Doel

Storings-, onderhouds- en servicetechnici

Voorkennis

Simatic S7 Deel 1

Opsomming

 • Gebruik van de verschillende informatiebronnen (bv. cd-rom, manual, internet)
 • Installatieregels voor S7 PLC's
 • Betekenis verschillende LED's op CPU en kaarten
 • Back-up maken van programma
 • Inladen van een PLC-programma en OP-programma
 • Vergelijking tussen online programma in PLC en offline programma op bestand (harde schijf, diskette)
 • Programmeren van een Flash-EPROM en MMC-kaart
 • Diagnose op een Profibus DP-netwerk via BT-200 bustester
 • Testen en analyseren van een bestaand programma via:
  • XREF
  • Monitor/Modify
  • VAT
  • Diagnose Buffer
  • Hardware diagnose vanuit Step 7
 • Documenteren, bewaren en archiveren van programma's
 • Opsporen van fouten dmv diagnose-functies in werkende installaties (maquette)
 • Praktijkgerichte oefeningen voor:
  • opsporen bekabelingsfouten
  • analoge verwerking en inbedrijfname

 

Alle thema's worden verder uitgediept met praktische oefeningen.

Eindresultaat

De deelnemer is in staat eerste lijn foutoorzaken te detecteren, te analyseren en op te lossen.

 
S7 Regelingen
 
Prijs: 640 EUR
Dagen: 2
 

Doel

De programmeur of regeltechnieker die zijn kennis over regeltechniek wenst bij te werken of wenst kennis te maken met de software die hiervoor op de markt is.

Voorkennis

Simatic S7 Deel 1 en S7 Deel 2

Opsomming

 • Opbouw regelkring: blokschema, terugkoppeling, voorwaartskoppeling
 • Verschil tussen sturen en regelen
 • Procesidentificatie: orde van een proces, lineariteit, statische karakteristiek
 • Regelalgoritmes: ON/OFF, PID, Fuzzy, Continu, Puls-Pauze
 • Regelaartypes en software: analoog, digitaal, software, scantijd
 • Diepgaande uitleg PID algoritme: parameters, varianten en beperkingen
 • Gebruik van SFC en SFB bij S7
 • Standaard PID-regeling van een gekend proces (simulatie):
  • Continu
  • Puls/pauze
 • Standaard PID-regeling van een ongekend proces, instellen m.b.v. ervaringsregels
 • Gebruik en voordelen van de Modular PID Control Software
 • Gebruik van Tuning-software voor het afstellen van een PID-regelaar

Eindresultaat

Het zelfstandig in dienst nemen van een regeltoepassing met behulp van een S7-PLC en bijhorende software.

 
S7 Graph
 
Prijs: Op aanvraag
Dagen: 2
 

Doel

Personen belast met programmatie, inbedrijfname en projectuitvoering, die S7 PLC's met sequenties willen programmeren.

Voorkennis

Simatic S7 Deel 1 en S7 Deel 2

Opsomming

 • S7 Graph overzicht
 • Voorstelling en projectering
 • Programmeren acties, transities, vergrendelingen en bewakingen
 • Vergelijkingsfuncties, tijden, voorwaardelijke acties en bewakingen
 • S7 Graph-compiler en S7 Graph-editor
 • Gebruik van oproepparameters met overeenkomstige FB's
 • Bereikbaarheid gegevens van afloopketen
 • Vergrendelen en bewaken, afloopstatus en test
 • Technische gegevens
 • Programmatest in werkende installatie (transportband)

Alle thema's worden verder uitgediept met praktische oefeningen.

Eindresultaat

De Engineering Tool S7 Graph kunnen toepassen met inbegrip van een storingsanalyse.

 
S7-200
 
Prijs: Op aanvraag
Dagen: 2
 

Doel

Technici die met een S7-200 willen leren werken

Voorkennis

Geen voorkennis vereist

Opsomming

 • Overzicht van de verschillende S7-200 PLC's
 • Installatie van een S7-200
 • Opstarten met een S7-200 programmeersysteem
 • Basisconcept voor het programmeren van een S7-200 CPU
 • Datatypes en adressering modes
 • Adressering van de I/O
 • Simatic S7-200 instructieset
 • Onderwerpen ingebracht door klant

Eindresultaat

Door een uitgebreid overzicht en diepgaande uitleg beheerst u het werken met S7-200 van A tot Z.

 
 
Prijs:  
Dagen:  

 

In welke periode(s) wenst u deze opleiding te volgen:

jan - feb - maa
apr - mei - jun
sep
okt - nov - dec

Op welke locatie(s) wenst u deze opleiding te volgen?


Naam opleiding:  
Opgegeven kwartalen:  
Opgegeven locatie:  

Bedankt! U wordt spoedig gecontacteerd met betrekking tot de mogelijkheden voor de gevraagde opleiding.
We zijn steeds bereikbaar via e-mail naar opleidingen.be@actemium.com voor bijkomende informatie. Tot binnenkort!