Wereldwijde MES-implementatie bij Sibelco

Onze klant Sibelco is een internationaal bedrijf in materiaaloplossingen dat industriële mineralen koopt, verwerkt en verdeelt én een leider op gebied van glasrecycling. Het bedrijf is wereldwijd actief in 30 landen. Uit een Industry 4.0 Maturity Assessment, kwam bij hen de nood naar boven om een MES-systeem te implementeren op hun sites. Actemium stond in voor de consulting en zorgt voor de wereldwijde implementatie, rekening houdend met de specifieke behoeften van elke site.

Het doel van dit nieuwe MES-systeem kan worden omschreven als ‘integration & intelligence’ waarbij vooral de integratie op OT-vlak sterk is doorgedreven maar ook integratie met andere systemen zoals ERP en LIMS is voorzien. De automatische datacaptatie zorgt voor real-time dashboards, betrouwbare inzichten en KPI’s.

De belangrijkste modules van dit MES-systeem zijn:

 • Productieregistraties: captatie van alles wat binnen de PLC-laag aan verbruiken en opbrengsten wordt geregistreerd.
 • OEE-registratie met automatische detectie van storingen en stilstanden
 • Energiemetingen
 • Integratie met ERP en LIMS

In 2021 werd het MES-systeem wereldwijd geïmplementeerd bij 4 sites (2 sites in Nederland, 1 in Spanje en 1 in de US) en de klant wil in 2022 upscalen met 10 bijkomende sites. Deze projecten worden grotendeels remote aangestuurd, bij implementatie komen we ter plaatse om alles in goede banen te leiden. Om de integratie over de verschillende sites vlot te laten verlopen wordt gewerkt op basis van een template-based approach. Voor elke nieuwe site wordt vertrokken vanuit een template met een lijst van alle use cases van de andere sites. Van daaruit wordt een MES gap-analyse gemaakt waarbij, in overleg met de klant, bekeken wordt welke use cases niet van toepassing zijn of wat de behoeften zijn van deze specifieke site. Indien nodig kan dit leiden tot een uitbreiding van de use cases.

Voor Sibelco was Actemium de ideale partner in dit verhaal omwille van de multidisciplinaire aanpak (kennis van IT, OT, MES, automatisering), het internationaal netwerk en productonafhankelijkheid.

Voordelen voor de klant:

 • Automatische datacaptatie reduceert het manuele werk bij het verzamelen van data en reporting. Hierdoor komt meer tijd vrij voor het analyseren van de data.
 • ERP stocks up-to-date houden
 • Verhogen van de nauwkeurigheid en kwaliteit van de data
 • Automatische detectie van storingen inclusief microstops (< 15 min)
 • Standaardiseren van de datacaptatie wat resulteert in betrouwbare KPI’s (OEE, PEER, …)
 • Toevoegen van real-time inzichten/dashboards (performantie, energie, onderhoud, inventaris, kwaliteit,…)
 • Eén centrale, toegankelijke interface voor operatoren met mobiele apps waar nodig
 • Maakt een digital shadow van de operations
 • Voorziet de basis voor advanced process control (APC) en advanced analytics (Machine Learning, Predictive Maintenance)