Veiligheid is onze absolute prioriteit. Veilig werken in iedere omgeving is de eerste vereiste voor al onze acties en sluit naadloos aan bij onze expertise op het vlak van machine- en procesveiligheid.

Veiligheid tijdens de uitvoering van projecten

De zorg voor Q-HSE is compleet geïntegreerd in onze Project & Service Life Cycle. Bij de aanvang van onze projecten en opdrachten stellen we samen met u een kwaliteits-, veiligheids- en gezondheidsplan op, om reeds vanaf de start een optimaal projectresultaat te garanderen.

 

Al de business units van Actemium België voldoen aan de hoogste Q-HSE standaarden. Ze zijn gecertificeerd op basis van de ISO9001-kwaliteitsnorm en de ISO45001-veiligheidsnorm.

 • 2 jaar
  zonder arbeidsongevallen met werkverlet
 • zero accidents
  bij onze Business Unit Maintenance Chemicals Antwerp (2019)
 • Process Safety

  Onze process-installaties zijn duurzaam en voldoen aan de hoogste veiligheidseisen. We hebben zowel nieuwe productie-units succesvol geïmplementeerd als upgrades uitgevoerd van bestaande units, door gebruik te maken van een specifieke revamping-aanpak

  Process Safety

  Onze process-installaties zijn duurzaam en voldoen aan de hoogste veiligheidseisen.

  We hebben zowel nieuwe productie-units succesvol geïmplementeerd als upgrades uitgevoerd van bestaande units, door gebruik te maken van een specifieke revamping-aanpak.

  PROCESS SAFETY LIFECYCLE

  Tijdens de volledige Process Safety Life cycle (IEC61511) kan u bij ons terecht, zowel voor migratie- als greenfieldprojecten.

  • Analyse

   We stellen risicoanalyses op. U krijgt ondersteuning bij het definiëren van de Safety Instrumented Functions (SIF) en het bepalen van hun Safety Integrity Level (SIL).

   Verder helpen wij u bij het opstellen van de vereisten voor het ontwerp van de veiligheidsfuncties (Safety Requirements Specification).

  • Realisatie

   We helpen u bij het verifiëren van uw hardware-architectuur en -betrouwbaarheid, aan de hand van de nodige SIL-berekeningen. De veiligheidsvereisten vertalen we naar een betrouwbaar ontwerp van het controlesysteem en de applicatiesoftware.

   We implementeren de software en voeren uitgebreide factory acceptance testen (FAT) uit.

   In de commissioningsfase stellen we eveneens de nodige testdocumenten op en voeren we validatietesten uit.

  • Operation

   Tijdens deze fase biedt Actemium u verder ondersteuning door middel van SLA (Service Level Agreements), trainingen en workshops.

   Wijzigingen aan uw installatie voeren we uit volgens de procedures, zoals vastgelegd in het Management of Change.

  Machine safety

  We bouwen duurzame installaties die voorbereid zijn op de toekomst, zowel op elektrisch, pneumatisch als hydraulisch vlak.

  Eerst definiëren we het beoogde veiligheidsniveau van de installatie (Performance Level). Vervolgens voeren onze gecertificeerde veiligheidsconsulenten samen met u een RI&E-studie (Risico Inventarisatie en Evaluatie) uit volgens de norm EN 12100-2010, zowel op individuele machines als op de globale productielijn.

  Ons gespecialiseerde team heeft de nodige ervaring met zowel safety consultancy als implementatie van

  • Productielijnen
  • Kranen en manipulatoren
  • Verpakkingsmachines
  • Palletizers
  • Handling en transportsystemen

  Maar het stopt niet bij de analyse en implementatie van de veiligheidsvoorschriften. Post-evaluatie en opvolging zijn van essentieel belang. We blijven rekening houden met de geldende EN-normen, de gewenste SIL-klasse en performance levels. Bovendien assisteren we u ook bij de machine CE-certificering.

  ATEX explosieveiligheid

  Volledig in overeenstemming met de ATEX richtlijnen, identificeren en beoordelen we risico’s op explosies, en nemen de juiste maatregelen om de gezondheid en veiligheid van werknemers te waarborgen.

  SIL/PL

  We beoordelen onze systemen via de Safety Integrity Level methode, zodat de werkomgeving voor iedereen veilig blijft. Hetzelfde geldt voor Performance Level normen.

  Hoe kunnen we helpen?

  Contact