Training & coaching

Actemium luistert, analyseert en stippelt de krijtlijnen uit voor een passende oplossing. Volledig op maat en mét voldoende flexibiliteit voor u, uw organisatie en uw medewerkers.

We begrijpen de uitdagingen van de markt waarbinnen uw bedrijf vandaag handelt: snel veranderende marktomstandigheden, stijgende specialisatienoden en hoge kwaliteitsnormen op vlak van service en maatwerk.

Onze beproefde dialoogmethode stelt ons in staat om de juiste objectieve adviezen te verlenen. We staan dus garant voor neutrale en productonafhankelijke consultancy, implementatie van oplossingen en solide, integere support.

Onze marktsituatie houdt ons scherp en alert. Actemium voelt het belang aan van opleidingen, in de eerste plaats om de sterk evoluerende industriemarkt bij te benen maar ook om medewerkers continu up-to-date te houden. Daarom is ons opleidingsaanbod diep, breed en zeer flexibel.

 

Standaardopleidingen
 

Standaardopleidingen worden overwegend opgedeeld in twee types cursussen:

Een diagnose-cursus is een basisopleiding met een duidelijke focus op de problematiek van het foutzoeken en het stellen van een snelle en gerichte diagnose.

Een systeem-cursus daarentegen heeft een bredere focus en gaat dieper in op alle verschillende aspecten van een bepaald systeem (PLC, drives, industriële netwerken,… ) of op vlak van ICT (virtualisatie, security en infrastructuur).

 
Maatopleidingen en opleidingstrajecten
 

Overeenkomstig uw behoeftes (op vlak van kennisniveau, timing, locatie, software,…) definiëren onze consultants een uitgekiend opleidingstraject om zo de kennis van uw medewerkers te optimaliseren.

Met specifieke operator-trainingen, speciaal gericht op het gebruik en bedienen van machines en procesinstallaties, behaalt u gegarandeerd hogere rendementen en creëert u een grotere jobtevredenheid.

 
Coaching
 

Tijdens de werkuren ondersteunt een Actemium-coach uw medewerkers op de werkvloer en gaat zo proactief op zoek naar oplossingen voor een specifieke situatie of machine. Via deze praktijkgerichte ervaring worden probleemsituaties in de toekomst sneller en efficiënter herkend én opgelost.

 Opleidingscheques en subsidies

Dankzij onze certificaten kan u rekenen op een financieel duwtje in de rug.

De kmo-portefeuille is een subsidiemaatregel van de Vlaamse Overheid, die kmo’s financieel ondersteunt bij o.a. training en advies door erkende dienstverleners.

 

 

 

Alimento biedt financiële steun voor opleidingen en advies aan ondernemingen uit de voedingsindustrie.

 

 

 

Vormelek vzw betaalt aan de werkgever die ressorteert onder het PSC 149.01 (RSZ prefix 067 of 467) een premie voor elke arbeider die een opleiding met het Vormelek-label volgt.

 

 

 

Actemium is als opleidingscentrum erkend door fvb-ffc Constructiv, het opleidingsfonds van de bouwsector. Bedrijven en arbeiders van de sector (PC 124) verkrijgen zo financiële voordelen wanneer ze Actemium-opleidingen volgen.

 

 

 


Onze certificaten

Qfor is een modulair systeem voor  kwaliteitsevaluatie en certificatie van opleidings- en consultingorganisaties, gebaseerd op een klantentevredenheidsonderzoek en/of op de analyse van hun eigen processen en middelen.

 

 

 

ISO 9001 wordt gebruikt om te beoordelen of de organisatie voldoet aan de eisen van klanten, de op het product van toepassing zijnde wet- en regelgeving, en de eisen van de organisatie zelf. Deze vereisten vormen op hun beurt  goede aanknopingspunten voor het opzetten en inrichten van een kwaliteitsmanagementsysteem.