Visualiseer uw best-case-scenario

Een nieuwe installatie of aanpassing aan een bestaande, complexe installatie kan onzekerheden met zich meebrengen, en de efficiëntie van uw industrieel proces danig op de proef stellen.

VAN VIRTUAL TOT REALITY

Een Actemium consultant bespreekt met u de scope van het te simuleren systeem en wat u met de simulatie wenst te bereiken. Onze ervaring met simulatie van uiteenlopende productie- en logistieke processen (conveyors, magazijnkranen, shuttles, liften, AGV’s, wikkelaars, …) stelt ons in staat om direct & efficiënt met u te communiceren en snel tot een goed begrip van het proces te komen. Hier wordt ook bepaald welke input nodig zal zijn om tot een goede en waarheidsgetrouwe simulatie te komen.

BASISMODEL & SCENARIO’S

Op basis van de verzamelde input wordt een dynamisch en realistisch basismodel opgesteld. U kiest vervolgens de verschillende scenario’s die u met dit model wenst te simuleren. Hierbij kan Actemium u, vanuit jarenlange ervaring & knowhow op vlak van industriële automatisering, suggesties doen volgens uw specifieke uitdagingen. Via ingebouwde analysetools kan de meest optimale situatie bepaald worden voor uw specifiek project. Aan de hand van meetbare data uit de simulatie kan u uiteindelijk een gefundeerde beslissing nemen.

VOORDELEN

 • Hogere ROI van uw logistieke projecten
 • Optimale performance van uw industriële installaties bepalen
 • Risicovrije testomgeving
 • Beter inzicht in uw processen
 • Bottleneck-detectie
 • Resultaatgerichte verantwoorde keuzes

TYPISCHE APPLICATIEDOMEINEN

 • Automatische magazijnen
 • Manuele logistiek
 • Transportsystemen (conveyors, AGV’s, kranen, sorteersystemen, …)
 • Assemblagelijnen
 • Verpakkingslijnen
 • Productiecellen
 • Procesinstallaties
 • Robotcel

IMPLEMENTATIE

Indien u dit wenst kan Actemium uw project ook uitvoeren. Zo bent u zeker dat de geboden oplossing zo dicht mogelijk zal aanleunen bij het resultaat van de simulatie, en krijgt u een heel realistische inschatting naar zowel kost als risico’s toe.

SIMULEREN VAN UW PROCESSEN

Simulatie helpt u niet alleen in beslissingsvorming, maar biedt u ook een beter inzicht in uw industriële processen. U leert uw installatie, en de factoren waaraan ze onderhevig is, beter begrijpen.

Door het visualiseren in 2D of 3D verkrijgt u bovendien een duidelijk en betrouwbaar model, dat de realiteit weerspiegelt en ook begrijpbaar is voor mensen die minder vertrouwd zijn met het proces. Zo kan u efficiënt communiceren over de uitdagingen en oplossingen.

Referenties