Advies op maat

Benieuwd hoe u uw logistieke operaties kunt verbeteren? Actemium biedt neutraal en productonafhankelijk consultancy-advies om uw logistieke processen uit te bouwen, te innoveren of te optimaliseren.

Als wereldwijde partner voor de industrie zijn wij steeds mee met de nieuwste technologieën. Door een beroep te doen op ons uitgebreid netwerk van specialisten en partners kunnen wij steeds de juiste experten inschakelen om u het passende advies te verlenen.
Dankzij onze brede expertise op vlak van logistiek, zowel in magazijn- als in productieomgevingen, kunnen wij u concrete oplossingen voorstellen aangepast aan uw specifieke noden en uitdagingen.

WAAROM VERTROUWEN OP ACTEMIUM?

 • Technisch-economische haalbaarheidsstudies
 • Optimalisatie productielogistiek
 • Logistieke flowanalyse
 • Opstellen IT-architectuur
 • Optimalisatie pickingmethodes
 • Verbeteren productieplanning

PROJECTAANPAK

Wanneer u Actemium onder de arm neemt voor het verlenen van advies, verzekert u zich van een gestructureerde projectaanpak. Onze standaard werkwijze bestaat uit 5 stappen die wij integreren met uw eigen projectmethodiek:

 • Kick-off

  Tijdens de kick-off fase brengen we uw verwachtingen in kaart en spreken we af welke deliverables u op het einde van het adviesproject zult ontvangen. We bespreken welke data voorhanden is en wie die aanlevert. Op basis daarvan stellen we een realistische timeline op met een verwachte opleverdatum per afgesproken deliverable.

 • Data gathering

  Tijdens deze fase stemmen wij met de verantwoordelijke personen verder af over de specificaties van de aan te leveren data. Indien gewenst, kunnen wij u helpen met de extractie van data uit uw systemen en het opschonen en verwerken daarvan.

 • Solution modeling

  Op basis van een analyse van uw data, werken wij aan mogelijke oplossingen voor uw specifieke uitdaging. Waar mogelijk bouwen wij een beslissingsmodel op basis van de verzamelde informatie, waarmee u later zelf kan experimenteren en tot nuttige inzichten komt. Meer info over onze logistieke simulaties.

   

 • Feedback

  Tijdens het project plannen we regelmatig contactmomenten in om de status van het consultancy project te bespreken. Tijdens ieder feedbackmoment delen wij onze nieuwste inzichten en overleggen we over de deliverables, projectstatus en eventueel bijkomende wensen. U hoeft dus niet te wachten tot het einde van het project om actie te ondernemen.

 • Evaluatie

  Tijdens deze afrondende fase leveren wij de deliverables formeel op aan de hand van een presentatie. Indien een model werd gebouwd, leiden wij uw medewerkers graag op om zelf met het model te kunnen experimenteren. Verder horen wij graag uw feedback over het project en hoe dit u heeft kunnen helpen.