Orderpicking

Orderpicking is vaak het meest arbeidsintensieve proces in uw warehouse. Maar het is ook een cruciale succesfactor waarmee u veel winst kan behalen. Om uw orderpickingproces sneller te laten verlopen en fouten te minimaliseren is er een waaier aan mogelijkheden. Heeft u interesse in een van onze oplossingen? Op basis van onze uitgebreide expertise in diverse sectoren geven onze consultants u graag het gepaste advies.

OPTIMAAL AFGESTEMD

Actemium ontwikkelt telkens een oplossing op maat, volledig afgestemd op uw vragen en wensen. Ons Warehouse Control System (WCS) zorgt voor de intelligentie, aansturing en realtime registratie van iedere pickactie. Voor een optimale werking is een modern magazijn vaak in zones opgedeeld waarin verschillende systemen van verschillende aanbieders met elkaar moeten samenwerken. Onze sturingssoftware (WMS/WCS) is daarom flexibel en communiceert met andere softwarepakketten en machinesturingen zodat u een naadloos geïntegreerde oplossing verkrijgt op maat van uw magazijn.

RF SCANNING

Door RF scanning en mobiele terminals toe te voegen, kunnen uw medewerkers papierloos picken en worden fouten vermeden. Dankzij RF scanning heeft u steeds realtime inzicht in uw actuele voorraden en de status van uw verkooporders en kan u het FIFO-principe (first in, first out) afdwingen. Naar gelang uw operationele processen kunnen we ook batch-, multi-order-, zonepicking en dubbelspel automatiseren om zo uw efficiëntie te verhogen.

Voordelen

 • Minder administratie
 • Minder pickfouten
 • Realtime informatie

VOICEPICKING

Voice picking stuurt uw pickers auditief aan en registreert alle acties in het magazijn via stemcommando’s. Dit maakt scanning overbodig zodat de pickers beide handen vrij hebben om producten te verzamelen. Omdat ze niet naar een scherm moeten kijken, gebeuren de verplaatsingen ook veiliger. De stap om van RF scanning naar voice picking over te gaan is relatief klein en doet de productiviteit toenemen en het foutenpercentage aanzienlijk afnemen.

Voordelen

 • 99,9% nauwkeurig
 • Kostenefficiënt
 • Gebruiksgemak voor uw medewerkers
 • Verhoogde leverbetrouwbaarheid

PICK-TO-LIGHT

Pick-to-light kan uw picksnelheden sterk opdrijven door het visueel sturen van picking via lichtsignalen. Uw medewerkers zien in één oogopslag de juiste picklocatie en het aantal te picken stuks. Het functioneert uitermate goed bij opstellingen met een hoge pickdensiteit in combinatie met zonepicking voor fast movers (SKU categorie A-AA). Maar er zijn ook andere uitvoeringsvormen en modules mogelijk bv. pickkarren met multi-order picking (pick-to-cart met put-to-light), sortering (put-to-light), picking voor assemblage (assemble-to-light), enz.

Voordelen

 • Hogere productiviteit
 • Sneller orders picken met lager foutenpercentage
 • Geen taalbarrières
 • Flexibele uitvoeringsvorm